Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 4 จังเชียงใหม่
โครงการหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางใหม่ (ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 11 มิถุนายน 2557) รุ่นเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2557
ดูทั้งหมด
VDO presentation

 
เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 เพิ่มเติมกรุงเทพฯ 
30 กรกฎาคม 2557
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม รุ่นที่ 7 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นเพิ่มเติมขอนแก่น  
31 กรกฏาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 7 
28 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 6 
28 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 5 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 4 
23 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากาลัง 3 ปี รุ่นที่ 1 
2 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นเพิ่มเติม กทม. 
18 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รุ่นที่ 3 
16 กรกฎาคม 2557
12
 
โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 27 
25 กรกฎาคม 2557
เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ 
10 กันยายน 2555
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 26 
25 มิถุนายน 2557
กำหนด วัน การพัฒนาในระยะที่ 27 ซึ่งมีหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
2 กรกฎาคม 2557
 
ข่าวจากมหาวิทยาลัย

 
พูดทุกที่ให้มีคนฟัง

 
หลักสูตร 3 จิ๊กซอว์

หลักสูตร 3 จิ๊กซอว์ 
25 กรกฎาคม 2557
 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 
บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

 
บริการสำหรับนักศึกษา

 
รวมเว็บไซต์น่าสนใจ

กระทรวงต่างๆ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐบาล และเอกชนไทย
 

 
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต