Human Capital Development Centre
รู้จักเรา   หลักสูตรเพื่อการอบรม   บริการห้อง   ติดต่อเราโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 8/2557
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ นักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ”
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ดูทั้งหมด
VDO presentation

 
โครงการ การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 27 
25 กรกฎาคม 2557
เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ 
10 กันยายน 2555
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 26 
25 มิถุนายน 2557
 
ข่าวจากมหาวิทยาลัย

 
พูดทุกที่ให้มีคนฟัง

 
หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

 
บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

 
บริการสำหรับนักศึกษา

 
รวมเว็บไซต์น่าสนใจ

กระทรวงต่างๆ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐบาล และเอกชนไทย
 

 
bottom banner
©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต