สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดบุรีรัมย์
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดสุรินทร์
 
สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดระนอง
 
สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดเชียงราย
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี
20 พฤศจิกายน 2560
12/6/2017
รายละเอียดข้อมูลการจองคิวอบรมและตารางเวลาการอบรมในแต่ละวัน ผู้ที่สนใจสามารถเลื่อนดูรายละเอียดทางด้านล่างได้เลยครับ
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

เปิดอบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
วันจันทร์-ศุกร์ มีวันละ 1 รอบ เวลา 13.00-18.00 น.
วันเสาร์ เปิด 1 รอบ เวลา 08.30-13.30 น.
วันอาทิตย์ เปิด 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 08.30-13.30 น. และ รอบที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยวันสำคัญต่างๆ)

หลักสูตรใหม่ อบรม 5 ชั่วโมง และต่ออายุ 2 ชั่วโมง อบรมเสร็จรับใบรับรองทันที 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099 320 9346 หรือ add line id : hcdsuandusit

สถานที่อบรม : 
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนราชวิถี)

หมายเหตุ :
1.อบรมสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่และผู้ที่ขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
2.ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระหน้างาน)
3.มีเฉพาะที่จอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น

 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411