ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
 
หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่ การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10x (รุ่น 5)
 
หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่ การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10x (รุ่น 4)
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563
 
พิธีถวายสักการะหลวงปู่ชัยมงคล และทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

หลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี
29 ตุลาคม 2562
10/29/2019

รายละเอียดข้อมูลการจองคิวอบรมและตารางเวลาการอบรมในแต่ละวัน ผู้ที่สนใจสามารถเลื่อนดูรายละเอียดทางด้านล่างได้เลยครับ
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
เปิดอบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 
วันจันทร์-ศุกร์ มีวันละ 1 รอบ เวลา 13.00-18.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  เปิด 1 รอบ เวลา 09.00-14.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยวันสำคัญต่างๆ)
สิ่งที่ต้องเตรียม :
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ  
2.ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระวันที่มาอบรม)
หลักสูตรใหม่ อบรม 5 ชั่วโมง และต่ออายุ 2 ชั่วโมง อบรมเสร็จรับใบรับรองทันที สามารถนำไปสอบที่สำนักงานขนส่งสาขาต่างๆ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099 320 9346 หรือ add line id : hcdsuandusit
สถานที่อบรม : 
อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) ฝั่งตรง.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://goo.gl/maps/zYGRWkDDd4p
หมายเหตุ :
1.อบรมสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
2.มีเฉพาะที่จอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น
3.โปรดแต่งกายสุภาพ
4. เตรียมปากกาและสมุดจด
5. การลงทะเบียนสำหรับรอบวันจันทร์ – ศุกร์  เริ่มเวลา 12.00 - 13.00 น.
    และ การลงทะเบียนสำหรับรอบวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 09.00 น.
     หากมาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดให้จองอบรมเข้ามาใหม่
6. หากเคยมีใบขับขี่มาก่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน
**การอบรมใบขับขี่เป็นการอบรมใบขับขี่ส่วนบุคคลเท่านั้น การสอบข้อเขียนและขับขี่ ต้องนำใบรับรองนำไปยื่นสอบที่ขนส่งสาขาต่างๆ

 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411