ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2561
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ระยะที่ 72
 
การประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์ฯ เพื่อสรุปการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 
ประชุมโครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับข้าราชพลเรือนประจำ กอ.รมน.
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

หลักสูตรเพื่อการอบรม
2/29/2012

นโยบายคุณภาพ
เราจะมุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
โดยขอสัญญาว่าจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ
ให้บริการด้านพัฒนาทุนมนุษย์อย่างครบวงจร


* ตัวอย่าง * หลักสูตรยอดนิยม

         1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (PBT-PD)
เสน่ห์เหนือชั้น ด้วยบุคลิกทันสมัย อินเทรนทุกกระแส เน้นทักษะการเข้าสังคม ด้วยท่วงท่าที่สง่างามระดับผู้บริหาร เลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้เหมาะกับรูปร่าง และเพิ่มสีสันด้วย สไตล์การแต่งหน้าหลากหลายเฉดสี พร้อมหรือยังกับมาดใหม่ในสไตล์คุณ
         2. Train the Trainer (PBT-TTN)
ก้าวข้ามขั้นด้วยวิทยายุทธ์ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพิ่มทักษะ เทคนิค และลีลาการถ่ายทอดอย่างเหนือชั้น และตอกย้ำด้วยการวางแผน เตรียมการสอน อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมยอมรับและเชื่อมั่น ถ่ายทอดโดยวิทยากรระดับประเทศ ผศ.กันตยา เพิ่มผล และดร.นรินทร์ แจ่มจำรัส
         3. ทักษะการพูดเพื่อการนำเสนอ Presentation Skill (PBT-PSS)
ช่วงชิงธุรกิจ ด้วยการนำเสนออย่างคล่องแคล่วและชัดเจน ไม่ว่าจะต้องนำเสนองานในที่ประชุมนำเสนอเพื่อขออนุมัติ นำเสนอต่อหัวหน้างาน ต่อหน้าชั้นเรียน หรือเวทีไหน ในระดับนานาชาติ ฝึกฝนและเติมเต็มความเชื่อมั่นด้วยทักษะการพูดที่มีแบบแผนสไตล์สากล
         4. สู่ความสำเร็จของพิธีกรมืออาชีพ (PBT-MC)
ถ้าคุณเป็นคนที่มีฝัน พร้อมที่จะก้าวสู่วงการบันเทิงและสายงานอื่นๆอย่างมั่นใจ ก้าวไปสู่ความฝันกับเราด้วยหลักสูตร สู่ความสำเร็จของพิธีกรมืออาชีพ ที่จะเพิ่มเสนห์ด้านการ พูด ให้ตัวคุณดูโดดเด่นกว่าใครด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นโดยพิธีกรมืออาชีพ และนักเขียนชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือ “อยากเป็นพิธีกรดัง ฟังทางนี้”อย่าง อาจารย์ นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
         5. เลขานุการ : เบื้องหลังความสำเร็จของผู้บริหาร (PBT-MS)
เลขานุการแบบไหนที่ผู้บริหารใฝ่ฝัน หาคำตอบได้ที่นี่กับหลักสูตรที่จะเพิ่มเทคนิคและเคล็ดลับมากมาย ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านเลขานุการให้กับคุณ เพื่อให้คุณก้าวไป สู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพที่ผู้บริหารท่านไหนก็ใฝ่ฝัน
         6. เหนือชั้นเทคนิคการจัดประชุม (PBT-RMT)
ไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนการประชุม การเตรียมการประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ ให้มีความพร้อม รวมทั้งการต้อนรับ การจัดเลี้ยงและสถานทื่ ในทุกขั้นตอน และกระบวนการเพื่อความเหนือชั้นและความเป็นมืออาชีพในการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพ และพิถีพิถันในการจัดการประชุมอย่างมี ประสิทธิภาพด้วย หลักสูตร เหนือชั้นเทคนิคการจัดประชุม
         7. ศาสตร์และศิลป์การเขียนหนังสือราชการ (PBT-OFL)
การเขียนหนังสือติดต่อราชการเป็นภารกิจหลักที่หน่วยงานราชการทุกหน่วยมองข้ามความสำคัญไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าด่านแรกของหน่วยงานที่จะสะท้อนภาพลักษณ์สู่สาย ตาประชาชน ดังนั้นถ้าคุณรู้หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้งานราชการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
         8. Positive Thinking Program (PBT-PTK)
มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองในเชิงบวกช่วยในการเติมเต็มศักยภาพด้านระบบความคิด สะท้อนความเป็นผู้นำ ที่จะพาองค์กร ก้าวสู้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
         9. HR for Non HR (PBT-HRN)
เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถ์เลือกสรรและประเมินผลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนเอง ตามแนวคิดสมัยใหมได้อย่างมั่นใจ
         10. 7 habits ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ (PBT-7HB)
ความลับของความสำเร็จที่คุณเท่านั้น ที่จะสามารถค้นพบได้ กับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการ ปฏิบัติงาน ร่วมเปิดประตูสู่เคล็ดลับทั้งเจ็ดเพื่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป
         11. การพัฒนาระบบความคิด (PBT-STK)
ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของข้อมูลซึ่งต้องคิด และตัดสินใจตลอดเวลา ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การคิดเชิงระบบยังสามารถช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และยังช่วยในการตัดสินใจ เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด
         12. กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (PBT-NEG)
ถ้าความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่ที่การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนหรือรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องยากกับการรับมือหากได้ฝึกฝนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
         13. 7 ขั้นตอน ทะลุเป้าขาย (PBT-SEL)
เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงทีด้วย หลักสูตร 7 ขั้นตอนพิชิตเป้ายอดขาย ที่จะฝึกฝนการขายให้กับคุณเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่ง ขันในอนาคต
         14. Leadership for leader (PBT-LED)
ทุกสายบังคับบัญชาจะต้องมีหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำ พร้อมที่จะชี้นำบุคลากรในองค์กรด้วยหลักการบริหารคนและบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์โดยใช้จิตวิทยาชั้นสูง
         15. หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงาน
การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงานในความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งผลอย่างจริงจังต่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนของ องค์กรได้ในภาพรวม การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่องค์การต้องคำนึงถึง ไคเซ็น (Kaizen) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ทุกองค์การในประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่าวิธีการทำงานแบบ Kaizen ใช้ความรู้ความ สามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคงอยู่ขององค์กรและปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นได้

• และหลักสูตรทันสมัยอีกมากมาย
โครงการร่วมมือกันหน่วยงานภาครัฐ

         16. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมสานฝันสู่การเป็นไกด์ไม่ไกลเกินก้าว ท่านที่หลงใหลชื่นชอบการท่องเที่ยว โดยการถ่ายทอดการเรียนรู้แบบง่ายเข้าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับ ชาวต่างชาติ มัคคุเทศก์ (บัตรบรอนซ์เงิน) สอบผ่านรับบัตรทันที
         17. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก ! เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นเถ้าแก่มืออาชีพ เปิดโอกาสสู่โลกแห่งธุรกิจ เพื่อสร้างกำไรอย่างยั่งยืน ไปกับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
นำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงกับองค์กรและงานในหน้าที่ได้ 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
อมรมมัคคุเทศก์
สนใจเข้าอบรมคะ และอยากรู้รายละเอียด
by np.bodeepong@gmail.com
2/22/2019 6:31:25 AM

อบรมมัคคุเทศก์
สนใจเข้าอบรมไม่ทราบว่าเปิดเมื่อไหร่คะ
by noenapatt@gmail.com
2/6/2019 8:57:49 PM

NMEW
ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของข้อมูลซึ่งต้องคิด และตัดสินใจตลอดเวลา ทั้งในชีวิตการทำงานFake Yeezy Boost 700 Inertiaและชีวิตส่วนตัว การคิดเชิงระบบยังสามารถช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และยังช่วยในการตัดสินใจ เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด
by 302277724@qq.com
2/1/2019 10:35:16 AM

ไม่เฉ
ระดับให้มีความสามารถในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่องค์การต้องคำนึงถึง ไคเซ็น (Kaizen) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ทุกองค์การในประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่าวิธีการทำงานแบบ Kaizen ใช้ความรู้ความ สามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวบุคลากCheap Nike The 10 Air Force 1รมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคงอยู่ขององค์กรและปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นได้
by 302272724@qq.com
2/1/2019 10:34:16 AM

NNX
Remember how small startup restaurants run by the owner is always a Cheap Balenciaga Triple S hit? Then once they start to expand, the original flavor is lost and the brand just becomes like any other restaurant brand.
by 302277724@qq.com
2/1/2019 10:33:10 AM

สอบถามหลักสูตรการอบรม
สนใจหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (PBT-PD) และ 7 habits ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ (PBT-7HB) รบกวนขอรายละเอียดตารางอบรม และค่าอบรมด้วยครับ
by skarn.b1985@gmail.com
1/20/2019 6:23:22 PM

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
มีความสนใจด้านการท่องเที้ยว เเล้วเคยผ่านการทำงานที่ประเทศจีน มา6ปีกว่าเลยพอได้ภาษา สนใจ อยากทำงานด้านมัคคุเทศดูบ้าง เเต่ ไม่รู้จะเริ่มย่างไร รบกวนขอคำเเนะนำค่ำ
by vara-999@hotmail.com
1/15/2019 2:22:42 PM

อบรมมัคคุเทศก์
ไม่ทราบว่า เปืดรับสมัคร เมื่อไหร่คะ . สนใจอบรมมัคคุเทศก์ ภาษาญี่ปุ่นค่ะ
by immerlin789@gmail.com
1/3/2019 4:38:39 PM

card games for 2
card games for 2
by harmonxjim33@gmail.com
12/12/2018 1:00:18 PM

polo2018
polo ralph lauren, air max shoes, woolrich outlet, nike, barbour, nfl jerseys, cheap true religion, air huarache, north face, michael kors, ralph lauren polo, hermes outlet, vikings nfl jersey, colts nfl jersey, thomas sabo charms, los angeles clippers jerseys, coach outlet, skechers shoes outlet, ugg, armani exchange, basketball shoes, cowboys nfl jersey, bills nfl jersey, broncos nfl jersey, the north face, pandora outlet, swarovski, 49ers nfl jersey, guess factory, redskins nfl jersey, oklahoma city thunder jerseys, adidas shoes, true religion outlet store, huarache, oakley sunglasses cheap, michael kors, ray ban, burberry outlet online, browns nfl jersey, christian louboutin outlet, parajumpers outlet, fendi outlet, nike store, ralph lauren, nike store, puma, timberland boots, ralph lauren factory store, hilfiger online shop, polo outlet online, roshe run, burberry canada, air jordans, cheap shoes, tory burch sandals, suns jersey, kate spade outlet, tods shoes outlet, cheap jerseys, kate spade, jets nfl jersey, nets jerseys, oakley sungalsses outlet, michael kors, lions nfl jersey, nhl jerseys, nike air max, five finger shoes, replica watches, retro jordans, reebok shoes, prada, raiders nfl jersey, orlando magic jersey, nike factory, longchamp handbags, nike, buccaneers nfl jersey, roshe runs, versace outlet, pelicans jersey, jordan, mizuno running, guciheaven outlet, oakley sunglasses outlet, dansko shoes, pandora, nfl jerseys, c.c beanies, nike air max, jimmy choo, mcm handbags, adidas, supra shoes, michael kors australia, nike mercurial, packers nfl jersey, ray ban, michael kors uk, cheap jerseys, eyeglasses online, nike air, new balance, north face jackets, air force, long champ, puma shoes, eyeglass frames, skechers shoes, handbags outlet, cheap mlb jerseys, adidas schuhe, hermes, kate spade outlet, timberland outlet, barbour jackets, mont blanc pens, christian louboutin shoes, nike air max, chicago bulls jerseys, steelers nfl jersey, nike roshe, ray ban, adidas, coach factory outlet online, coach outlet online, timberland, nba jerseys outlet, hogan, ugg, michael kors outlet, burberry uk, prada handbags, ray ban, kate spade outlet, red bottoms, nike free, ralph lauren, uggs boots, mcm handbags, lacoste outlet online, true religion, skechers, ed hardy, fitflop , prada sunglasses, beats by dre headphones, raptors jersey, tommy hilfiger, boston celtics jerseys, ray ban sunglasses outlet, bucks jersey, lacoste outlet, polo outlet, timberland shoes, juicy couture outlet, coach black friday, trail blazers jersey, coach outlet, michael kors usa, air max, michael kors outlet, ray-ban sunglasses, belstaff jackets outlet, michael kors handbags, texans nfl jersey, coach black friday, tory burch sale, supra shoes, ralph lauren online shop, stone island, vans, bottega veneta, tommy hilfiger, fred perry outlet, christian louboutin, north face, bottega, salomon, giuseppe shoes, charlotte hornets jersey, philipp plein, tory burch outlet, cheap nhl jerseys, Hermes, coach sacs, pandora, burberry, dsquared2 outlet, miami heat jerseys, mbt shoes, coach factory outlet, coach factory outlet, tn pas cher, houston rockets jersey, mcm backpack, jaguars nfl jersey, swarovski canada, michael kors uk, burberry, michael kors outlet online, dsquared2, uggs outlet, ferragamo shoes, polo ralph, the north face, pacers jersey, prada outlet, coach outlet store, spurs jersey, cleveland cavaliers jersey, new balance, swarovski, givenchy antigona, nike roshe run, nba jersey, michael kors outlet, hilfiger outlet, philipp plein outlet, tommy hilfiger, levis jeans, longchamp, ray bans, oakley sungalsses outlet, beats by dr dre, seahawks nfl jersey, burberry outlet, uggs, ray ban outlet, burberry outlet, converse, michael kors outlet, mcm backpack outlet, mont blanc, moncler outlet, bcbg dresses, jimmy choo shoes, nba jerseys, pandora jewelry, asics outlet, bengals nfl jersey, wizards jersey, true religion jeans, uhren, denver nuggets jersey, michael kors outlet, beats by dre, new balance, coach outlet online, cheap ray ban, iphone cases, rams nfl jersey, converse sneakers, adidas, pandora charms, nike shoes outlet, nike huarache, converse shoes, bears nfl jersey, michael kors bags, christian louboutin, belstaff outlet, scarpe hogan, under armour, saints nfl jersey, chrome hearts outlet, pandora jewellery, ray ban wayfarer, juicy couture, nike store, soccer shoes, coach outlet usa, christian louboutin shoes, fidget spinner, eagles nfl jersey, jordan shoes, burberry uk, soccer shoes outlet, ralph lauren, nike free 5.0, new balance shoes, mizuno running shoes, ralph lauren polos, ralph lauren, ferragamo uk, cheap nfl jerseys, air max, mcm bags, longchamp handbags outlet, barbour jacket outlet, ray ban, polo ralph lauren outlet, michael kors outlet, under armour outlet, grizzlies jersey, oakley outlet online, adidas, christian louboutin, new balance outlet, ralph lauren outlet online, vans shoes, salvatore ferragamo, lunette oakley, nba shoes, belstaff jackets, nike, michael kors outlet online sale, ralph lauren uk, philadelphia 76ers jersey, air max 2015, nike, nike air max, titans nfl jersey, adidas yeezy shoes, converse, swarovski jewelry, ferragamo, nike free run, los angeles lakers jerseys, falcons nfl jersey, ralph lauren outlet, jack wolfskin outlet, hogan shoes, ray ban sunglasses, adidas, azcardinals nfl jersey, tory burch outlet, panthers nfl jersey, ray ban, michaelkors.com, cheap jerseys, nike roshe, nike free, thomas sabo, dolphins nfl jersey, oakley sunglasses outlet, fred perry, soccer outlet, oakley sunglasses outlet, north face backpacks, oakley sunglasses outlet, air max 2015, michael kors outlet, the north face outlet, warriors jersey, ray ban, jazz jersey, flat iron, nike, occhiali ray ban, polo ralph lauren outlet online, ray ban, versace outlet, patriots nfl jersey, asics shoes outlet, true religion jeans outlet, the north face jackets, babyliss, new york knicks jerseys, giants nfl jersey, michael kors outlet, burberry handbags, levi's jeans, oakley, ugg, coach purses outlet, oakley sunglasses, giuseppe zanotti, burberry outlet, oakley vault, michael kors, oakley vault, vans, marc jacobs, roshe run, coach outlet, nike canada, bcbg max, softball bats, prada shoes, moncler jackets, barbour jackets, oakley outlet, burberry outlet, atlanta hawks jersey, hugo boss online, nba jerseys, dallas mavericks jersey, burberry, michael kors, chiefs nfl jersey, vans shoes outlet, designer handbags, north face outlet, air max, nike free run, michael kors outlet online, swarovski crystal, coach outlet, ravens nfl jersey, g by guess, coach outlet, barbour jackets outlet, jordan release dates, detroit pistons jerseys, jordan retro, valentino, nike air, reebok, tommy hilfiger outlet, oakley sungalsses outlet, jack wolfskin ca, michael kors bags, air max 90, ugg australia, air max, iphone case, cheap jordans, hilfiger, chargers nfl jersey, longchamp, adidas shoes, asics, polo ralph lauren, nike, timberwolves jersey, ralph lauren, christian louboutin, replica handbags, ralph lauren, links of london, calvin klein, hermes birkin, ray bans, kings jersey, mlb jerseys, marc jacobs, ecco shoes, true religion outlet, salvatore ferragamo, ralph lauren outlet, oakley sungalsses outlet
by shioom@163.com
11/16/2018 9:55:49 AM

health and fitness
Some of the nutrients that certain superfoods contain include antioxidants, thought to ward off cancer; healthy fats, thought to prevent heart disease; fiber, thought to prevent diabetes and digestive problems; or phytochemicals, the chemicals in plants responsible for deep colors and smells, which can have numerous health benefits. Blueberries Panalean Organifi complete protein purathrive lipsomal turmeric reviews organifi green juice organifi complete protein yoga burn
by pankajkumarsingh8757@gmail.com
10/22/2018 8:51:52 PM

health and fitness
Consuming foods that are packed with nutrients (as many so-called superfoods are) is certainly a good idea, Hyde told Live Science. But the key to a healthy diet is to consume a variety of nutritious foods in the right quantities, she added. Popular superfoods [url=https://www.iorganifireviews.com/patriot-power-green-reviews/]patriot power greens[/url] [url=https://www.iorganifireviews.com/bioleptin-reviews/]Bioleptin[/url]
by pankajkumarsingh8757@gmail.com
10/22/2018 8:50:47 PM

xiaozhengzheng
2018-10-16 xiaozhengzheng

canada goose outlet

nfl jerseys wholesale

polo outlet

moncler outlet

oakley sunglasses

ralph lauren polo

pandora jewelry outlet

canada goose outlet store

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

coach outlet

coach outlet

air jordan shoes

oakley sunglasses

cheap nike shoes

ugg outlet

michael kors outlet online

polo ralph lauren

coach outlet online

nfl jerseys

nike shoes

coach factory outlet online

coach factory outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

cheap nfl jerseys

michael kors outlet

hermes belts

polo outlet

michael kors outlet online

adidas outlet online

coach outlet online

coach outlet online

mulberry bags

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

canada goose

coach outlet

lacoste clothing

nike air max 90

air jordan retro

polo shirts

kate spade outlet

prada handbags

coach outlet online

ralph lauren uk

pandora charms

superdry

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren

pandora charms

michael kors outlet online

canada goose outlet online

true religion jeans

yeezy boost

michael kors outlet

canada goose

christian louboutin shoes

pandora jewelry

ray ban sunglasses

christian louboutin

christian louboutin shoes

coach outlet online

nfl jerseys wholesale

ralph lauren outlet

valentino shoes

ugg outlet online

coach outlet online

christian louboutin outlet

fred perry polo

michael kors outlet online

air max 90

ferragamo shoes sale

coach factory outlet

christian louboutin shoes

ugg boots

michael kors outlet

ralph lauren shirts

michael kors

cheap uggs

cheap oakley sunglasses

ralph lauren shirts

canada goose sale

uggs outlet

nike shoes outlet

michael kors outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet

ugg boots

pandora jewelry outlet

michael kors outlet online

ugg outlet

coach outlet store online

kate spade bags

coach outlet

nike sneakers

christian louboutin

coach outlet online

cheap ugg boots

by xiaozhengm81@yahoo.com
10/16/2018 9:55:02 AM

cai123
cai123 10.13

hermes outlet

cheap oakley sunglasses

christian louboutin shoes

pandora jewelry

uggs outlet

kate spade handbags

moncler outlet

coach outlet online

hermes bags

tory burch outlet store

pandora charms outlet

birkenstock sandals

burberry outlet store

mariners jerseys

coach outlet online

uggs outlet

adidas nmd r1

discount oakley sunglasses

nike shoes

christian louboutin shoes

ysl outlet

polo ralph lauren outlet online

kate spade outlet online

polo ralph lauren outlet online

adidas outlet online

salvatore ferragamo shoes

mets jerseys

prada shoes

pandora canada

north face jackets

nike outlet store online

kate spade outlet

coach factory outlet online

birkenstock uk

ugg outlet store

blue jays jerseys

kate spade handbags

coach outlet online

polo outlet online

nike outlet store

canada goose coats

kate spade bags

cheap jordan shoes

coach factory outlet online

ugg outlet online

tiffany and co outlet

rolex replica watches

ugg boots outlet

louis vuitton outlet

ray ban glasses

retro 11

fred perry polo shirts

nike cortez classic

jimmy choo shoes

coach factory outlet online

moncler jackets

dr martens boots

coach outlet online

uggs on sale

nike air max 2019

ugg outlet store

air more money

louis vuitton factory outlet

salvatore ferragamo

yeezy boost 350

uggs outlet

coach outlet online

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

moncler outlet online

adidas shoes

cheap jordan shoes

yeezy shoes

christian louboutin sale

kate spade outlet

canada goose outlet store

north face outlet store

cheap air jordans

adidas yeezy boost 350

ralph lauren uk

canada goose outlet store

kate spade bags

michael kors outlet online

moncler outlet online

nike air max 90

gucci outlet online

cheap jordans

louboutin shoes

michael kors outlet clearance

coach factory outlet online

dr martens boots

coach factory outlet

ralph lauren outlet online

nike free 5.0

durant shoes

pandora jewelry store

canada goose outlet

nike air max 97

nike air max 97

nike sneakers

pandora charms outlet

pandora outlet store

brewers jerseys

coach outlet online

adidas superstars

canada goose outlet store

reebok outlet

canada goose jackets

ugg outlet

air max shoes

canada goose sale

hermes bags

coach outlet store online

reds jerseys

kate spade handbag

air max 90

cheap jordans

uggs outlet online

coach factory outlet

kate spade purses

coach factory outlet

timberland outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet online

toms shoes

jordan shoes

christian louboutin shoes

twins jerseys

nike outlet store

pandora jewelry

cheap ray ban sunglasses

canada goose jackets

kate spade handbags

supreme clothing

canada goose

kate spade handbags

coach factory outlet online

ugg boots outlet

coach factory outlet online

cheap jordan shoes

discount oakley sunglasses

uggs outlet

ralph lauren outlet online

vans outlet store

lebron james shoes

uggs outlet store

braves jerseys

pandora jewelry

fitflops sale clearance

nike shoes

adidas stan smith

cheap oakley sunglasses

cheap jordans for sale

kate spade purses

air jordan shoes

air max 1

timberland outlet

air max 87

nike cortez classic

cheap air jordans

coach outlet canada

michael kors bags

kate spade outlet online

birkenstock shoes outlet

michael kors

air max 95

coach factory outlet online

moncler outlet store

canada goose outlet

adidas yeezy boost

lacoste polo shirts

kate spade outlet online

devil rays jerseys

coach outlet online

yeezy shoes

birkenstock shoes

nfl jerseys

swarovski outlet

coach outlet store online

toms outlet online

adidas outlet online

michael kors outlet store

ugg canada

air jordan retro

cheap air jordans

ugg outlet

tory burch outlet online

ralph lauren sale

nike sneakers

pandora rings

canada goose outlet store

michael kors outlet clearance

michael kors outlet store

supra for sale

timberland boots

ugg boots

ugg outlet store

ugg outlet store

nike react shoes

coach outlet

michael kors outlet clearance

rolex replica watches

louboutin outlet

coach factory outlet online

red bottom heels

ray bans

adidas campus shoes

fitflops sale

canada goose jacket

michael kors outlet

hermes bag

adidas sneakers

converse all star

nike zoom

christian louboutin shoes

ecco shoes

longchamp outlet

uggs outlet

yeezy boost 350

nike shoes outlet

timberland shoes

ralph lauren outlet online

ugg outlet online

tory burch outlet online

ecco outlet

coach factory outlet online

columbia outlet

moncler outlet online

fitflop shoes

canada goose

kate spade outlet online

louboutin shoes

nmd adidas

coach factorty outlet online

moncler coats

rockies jerseys

tory burch handbags

mont blanc pen

kate spade outlet

uggs outlet

ugg boots

coach outlet store online

polo ralph lauren

pandora charms

ugg outlet

adidas superstar shoes

coach factory outlet

uggs outlet

uggs outlet

ugg outlet

mulberry uk

pandora charms outlet

cheap nike shoes

canadian goose

adidas outlet store

indians jerseys

canada goose

pandora jewelry

coach outlet online

astros jerseys

moncler outlet online

ralph lauren sale

coach factory outlet

canada goose coats

coach factorty outlet online

coach outlet store online

nike air max zero

adidas store

ugg outlet

underarmour outlet

adidas yeezy

diamondbacks jerseys

fitflop sandals

air max

yeezy boost 350

cheap nfl jerseys wholesale

ugg outlet store

adidas yeezy shoes

pandora charms sale clearance

padres jerseys

cheap air max

prada outlet online

nike huarache shoes

michael kors outlet online

dodgers jerseys

air jordans

dr martens

nike outlet

cheap jordans free shipping

dansko shoes

converse shoes

longchamp outlet online

birkenstock sale

pandora charms sale

michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes

coach factorty outlet store

canada goose outlet store

michael kors canada

coach bags

vans outlet

michael kors handbags

coach factory outlet online

nike outlet

ralph lauren uk

adidas shoes

valentino outlet

converse outlet

uggs outlet store

new balance outlet store

asics outlet store

adidas outlet online

ralph lauren sale clearance uk

coach outlet store online

coach outlet online

coach outlet online

ralph lauren uk

coach outlet online

canada goose coats

canada goose outlet online

pg 2 shoes

mlb jerseys wholesale

nike running shoes

michael kors outlet store

fitflop sandals

moncler

nfl jerseys

pandora jewelry outlet

cheap jordan shoes

pandora sale clearance

fred perry outlet

jordans

kobe shoes

canada goose outlet

michael kors

moncler coats

ugg boots

pandora charms sale clearance

coach outlet canada

adidas outlet

nike tessen

moncler outlet store

pandora jewelry

nike air presto

fendi handbags

oakley sunglasses wholesale

adidas outlet store

philipp plein outlet

coach outlet online

discount oakley sunglasses

kate spade outlet online

ralph lauren sale clearance uk

adidas ultra boost

new balance outlet

swarovski crystal

timberland shoes

michael kors outlet store

canada goose

coach factory outlet online

pandora outlet

ralph lauren uk

louis vuitton factory outlet

true religion jeans

cheap oakley sunglasses

adidas nmd runner

pandora outlet

christian louboutin sale

louis vuitton outlet

tiffany and co jewelry

canada goose outlet

coach factory outlet online

canada goose

supra for sale

ugg boots

yeezy shoes

kate spade outlet online

nike free 3.0

city royals jerseys

pandora charms sale clearance

tiffany outlet

nike outlet store

michael kors outlet online

burberry outlet

ugg outlet store

coach factorty outlet store

mlb jerseys cheap

birkenstock outlet store

kate spade outlet store

supreme uk

canada goose jackets

jimmy choo

true religion outlet store

coach outlet canada

cheap jordans

orioles jerseys

canada goose

nike outlet online

ugg boots

ugg canada

salomon outlet

pandora charms sale

pandora jewelry outlet

pirates jerseys

ecco shoes for women

nike dunks

ralph lauren

birkin handbags

mont blanc pens

fake rolex

pandora charms sale

jordan shoes

nike huarache shoes

timberland boots outlet

kyrie 4

cheap ray ban sunglasses

nike outlet online

coach outlet canada

ugg outlet online

birkenstock outlet

polo ralph lauren outlet

coach outlet online

ugg boots

nike zoom shoes

coach outlet store online clearance

coach outlet online

louis vuitton outlet online

canada goose jackets

ugg shoes

ugg outlet online

columbia shoes

kate spade handbags

polo ralph lauren outlet

canada goose parka

ysl handbags

moncler outlet store

michael kors outlet canada

fitflops sale

basketball shoes

michael kors outlet clearance

kate spade outlet online

coach canada outlet

cheap jordan shoes

ugg outlet

mulberry outlet uk

fitflop sandals

ugg boots outlet

canada goose outlet

oakley sunglasses outlet

timberland outlet

michael kors handbags

coach outlet store

birkenstock outlet store

michael kors outlet store

fitflops sale

pandora jewelry outlet

coach factory outlet

ralph lauren outlet online

angels jerseys

white sox jerseys

ugg outlet

coach outlet online

coach factory outlet online

rolex replica watches for sale

coach factory outlet online

ralph lauren

ronaldo jerseys

nike air max 2018

birkenstock outlet online

moncler coats

louis vuitton outlet online

supreme shirts

moncler outlet

nike air max 2018

yeezy boost

kate spade outlet online

athletics jerseys

rangers jersey

polo ralph lauren outlet online

toms outlet store

polo ralph lauren outlet

louis vuitton handbags

pandora charms outlet

cheap ray ban sunglasses

air more uptempo

adidas originals

coach outlet online

jimmy choo outlet

moncler outlet

gucci outlet store

michael kors outlet store

coach outlet

salvatore ferragamo outlet

michael kors outlet online

coach outlet store online

air max outlet

pandora charms

michael kors canada

ugg boots

fitflops uk

pandora charms outlet

oakley sunglasses outlet

kobe shoes

ecco outlet

adidas nmd r1

coach factory outlet

fitflop uk

pandora charms

pandora charms

pandora charms outlet

michael kors outlet online

jordan shoes for sale

pandora jewelry

longchamp

adidas nmd r1

ecco outlet

gucci outlet online

supreme shirts

kate spade outlet online

coach canada

red bottom

air max

longchamp outlet

marlins jerseys

louboutin outlet

air max shoes

coach outlet store

red bottoms

louis vuitton outlet store

canadian goose jacket

michael kors outlet

adidas outlet store

philipp plein

birkenstock outlet

ugg outlet online

asics outlet

nike shox shoes

cartier watches

kate spade handbags

skechers outlet

timberland shoes

cai123 10.13

by q823158260@163.com
10/13/2018 9:24:10 AM

yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
Air Max 270
Air Max 270
Air Max 270
Nike Air Max 270
Air Max 97
Balenciaga UK
Balenciaga
Balenciaga Trainers
Balenciaga UK
Balenciaga Triple S
Balenciaga UK
Balenciaga UK
Balenciaga
Basketball Jerseys
Cheap Basketball Jerseys
Birkenstocks Shoes
Birkenstocks
Birkenstock Shoes
Birkenstock
Birkenstock Sandals
Birkenstock Sandals
birkenstock sandals
Cheap NBA Jerseys
NBA Jerseys
Cheap NFL Jerseys
NFL Jerseys
Cheap NFL Jerseys From China
Cheap NFL Jerseys
Cheap Yeezy Boost
Jordan 11 Win Like 82
Jordan 11 Win Like 82
Jordan 12
jordan 12 bordeaux
jordan 12 ovo
jordan 4
Kyrie Irving Jersey
Nike Kyrie Irving Jersey
Air Max 2017
Nike Air Max 2017
Nike Air Max 270
Moncler Jackets
Moncler UK
NFL Shop Official Online Store
Cheap NFL Jerseys
NFL Jerseys
Nike Air Max
Nike UK
Nike Air Max
Air Max 270
Nike Clearance
Nike Factory Outlet Store Online
Nike NBA Jerseys
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Nike Outlet Store Online Shoping
Nike Outlet Store Online Shipping
Nike Outlet Store
Nike Outlet Store
Nike Outlet Store
Nike Air Vapormax Plus
Nike React Element 87
Nike React Element 87
Nike Shoes
Nike Shoes For Men
Nike Shoes
nike vapormax
Oakley Outlet
Off White Jordan 1
Salomon UK
Salomon
Salomon Shoes
Salomon UK
Salomon Speedcross 4
Salomon UK
Vapor Max
Win Like 82
Yeezy
Yeezy 500 Utility Black
Yeezy Blue Tint
Yeezy Blue Tint
Yeezy
Yeezy
Yeezy Boost 350 V2
Yeezy Boost 350
Yeezy Boost 350
Yeezy Boost 350 V2
Yeezy Shoes
Yeezy Shoes
Yeezys
Yeezy Supply
Yeezy Supply
Yeezy Boost 350
Yeezy Boost 350
by niuyu185@163.com
9/6/2018 6:28:14 AM

king
cc20180904

mbt shoes

michael kors outlet

nike air max 1

hermes handbags

pittsburgh pirates jerseys

coach outlet

ecco shoes

canada goose jackets

pandora jewelry

ralph lauren outlet

oakland athletics jerseys

moncler outlet

nike outlet

adidas stan smith

pandora jewelry

supreme new york

oakley sunglasses

coach outlet

louis vuitton outlet online

north face outlet

birkenstock sandals

ugg outlet

los angeles dodgers jerseys

pandora jewelry

hermes handbags

ugg outlet

adidas yeezy boost

coach handbags

coach outlet

fitflops sale

fitflops sale clearance

nike air max

oakley sunglasses outlet

michael kors outlet

canada goose outlet

canada goose outlet

pandora charms sale clearance

moncler

burberry outlet canada

michael kors outlet online

kansas city royals jerseys

cheap jordans free shipping

nike outlet

ralph lauren uk

tory burch outlet

fitflops

columbia sportswear

pandora jewelry official site

kate spade bags

coach factorty outlet

ray ban sunglasses discount

canada goose outlet

mont blanc pens

nike shox

tiffany outlet

uggs outlet

jordan retro

canada goose outlet

nike shoes

nike shoes for men

michael kors outlet

coach outlet

ralph lauren sale

michael kors outlet

toronto blue jays jerseys

coach outlet store

tory burch outlet online

pg 2

cristiano ronaldo jerseys

canada goose outlet

cc20180904

by chencc0909@gmail.com
9/4/2018 9:06:05 AM

zzzzz

ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

pandora jewelry

salomom shoes

christian louboutin shoes

coach factory outlet

ugg boots clearance

nike blazer

coach outlet online

maillot football pas cher

hermes belts

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin sale

ed hardy uk

coach outlet online

off white shoes

off white clothing brand

nike air jordan

fitflops sale

fitflops sale clearance

ugg boots clearance

longchamp handbags

fitflops shoes

adidas yeezy

true religion jeans

off white shoes

moncler outlet

moncler outlet

pandora charms

kate spade outlet online

christian louboutin shoes

kate spade outlet online

coach factory outlet

ralph lauren outlet

pandora jewelry outlet

longchamp bags

nike factory store

canada goose jackets

ugg boots clearance

moncler uk

cheap nba jerseys

ralph lauren uk

ugg boots clearance

true religion outlet

louboutin shoes

ugg boots on sale 70% off

canada goose outlet

ugg boots clearance

fitflops sale clearance

off white outlet

fitflops sale clearance

michael kors outlet

fitflops

nike shoes

louboutin outlet

ralph lauren outlet

adidas outlet online

longchamp handbags

louboutin shoes

cheap ray bans

canada goose jackets

ugg boots

moncler jackets

supreme clothing

golden goose shoes

yeezy shoes

nike huarache

nike factory store

nike air max 90

ugg boots

kate spade outlet online

ralph lauren uk

nike factory outlet

uggs outlet

nba jerseys

prada shoes

true religion jeans

michael kors outlet

polo ralph lauren outlet

christian louboutin sale

nike outlet

cheap basketball shoes

football pas cher

pandora charms

adidas outlet

christian louboutin outlet

valentino

moncler

ray ban sunglasses

canada goose jackets

yeezy boost 350

mbt

air jordan uk

polo ralph lauren outlet

louboutin shoes

jordans

pandora

ecco shoes

ugg boots clearance

moncler jackets

pandora

bottega veneta

manolo blahnik shoes

ralph lauren outlet

supreme shirt

chrome hearts

canada goose outlet

christian louboutin shoes

adidas shoes

moncler jackets

coach factory outlet

kate spade outlet

coach outlet

huaraches

golden goose sneakers

supreme new york

soccer boots

moncler jackets

pandora charms outlet

canada goose outlet

yeezy

tods shoes

true religion outlet

ralph lauren outlet

tn pas cher

louboutin shoes

vibram five fingers

jordan 4

jordans

red bottom shoes

pandora outlet

ugg boots

coach outlet

ugg boots clearance

nike outlet store

asics shoes

louboutin shoes

coach outlet online

true religion outlet store

cheap nfl jerseys

jordan shoes

reebok

giuseppe zanotti

red bottoms

adidas football soldes

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

moncler online

canada goose jackets

nfl jerseys

nike shoes

nike soldes femme

jordans

air jordan 8

super dry

moncler online

prada outlet

oakley sunglasses wholesale

bottega

adidas yeezy

golden goose

kate spade outlet

hugo boss outlet

saics running shoes

off white jordan 1

ugg boots

oakley sunglasses wholesale

nike air max 95 ultra

nike shoes for men

true religion outlet

ugg boots clearance

canada goose jackets

canada goose outlet

coach outlet

issey miyake

ultra boost

pandora

jimmy choo outlet

kate spade

basket nike

christian louboutin sale

pandora jewelry outlet

adidas nmd runner

adidas ultra boost

christian louboutin shoes

michael kors outlet online

coach outlet online

coach factory outlet

coach outlet

oakley sunglasses

snapbacks wholesale

hugo boss sale

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

longchamp outlet

ugg boots

pandora charms

ugg boots on sale 70% off

michael kors outlet online

oakley sunglasses

louboutin shoes

ugg boots

uggs outlet

true religion outlet store

dsquared2

off white nike

valentino shoes

nike air max

moncler online outlet

polo ralph lauren

air jordan 4

salomon

oakley sunglasses

moncler outlet

nike shoes for women

pandora

nike factory outlet

yeezy boost 350 v2

ecco outlet

pandora charms outlet

basketball shoes

michael kors outlet

kate spade outlet

nike blazer pas cher

off white jordan 1

christian louboutin outlet

fitflops sale

ugg boots clearance

pandora charms

kate spade outlet

vibram fivefingers

nike shoes

nike outlet

pandora outlet

pandora jewelry

pandora jewelry outlet

coach outlet online

pandora outlet

louboutin shoes

canada goose outlet

ray ban eyeglasses

pandora jewelry

ugg boots

moncler online outlet

skechers outlet

ed hardy clothing

golden goose sneakers

coach outlet

christian louboutin shoes

golden goose shoes

nike outlet

christian louboutin shoes

nike chaussure femme

nike requin pas cher

michael kors

ugg boots

christian louboutin shoes

nike factory

jordan shoes

ugg boots on sale 70% off

basket nike femme

off white clothing

red bottom shoes

christian louboutin shoes

ralph lauren uk

ugg boots

coach outlet

moncler online

cheap jordans

supreme clothing

football soldes

red bottom

ugg boots

coach outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

ugg boots on sale 70% off

converse shoes

adidas superstar

christian louboutin shoes

nike air max 2017

coach outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren uk

uggs outlet

dsquared2

ugg boots uk

moncler jackets

kate spade outlet

mbt shoes

mulberry handbags

coach outlet online

nike chaussure

prada handbags

true religion outlet

polo ralph lauren

canada goose uk

manolo blahnik outlet

red bottom

pandora jewelry

canada goose outlet

nike presto

cheap snapbacks

adidas superstars

moncler jackets

canada goose jackets

coach outlet

off-white clothing

michael kors handbags

kate spade handbags

polo ralph lauren

nike huarache femme

canada goose outlet

ralph lauren outlet

uggs outlet

off white clothing

ralph lauren outlet

pandora

supreme shirt

pandora jewelry

off white

ralph lauren uk

ultra boost 3.0

golden goose

prada shoes

ugg boots on sale 70% off

ralph lauren outlet

cheap nhl jerseys

ugg boots

issey miyake perfume

mulberry uk

pandora

superdry clothing

coach outlet

kate spade outlet online

cheap jordan shoes

supreme outlet

jordan 8

canada goose uk

ralph lauren outlet

moncler online outlet

moncler jackets

longchamp outlet

off-white clothing

jimmy choo shoes

ralph lauren outlet

canada goose

ralph lauren outlet

tods outlet

salomon

coach outlet online

canada goose jackets

coach outlet

nike shoes

ray ban sunglasses

ugg boots clearance

jordan shoes

tory burch outlet

coach outlet

oakley sunglasses

mbt shoes

canada goose outlet

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

converse trainers

canada goose jackets

pandora charms outlet

pandora charms outlet

true religion outlet

tory burch handbags

lacoste outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

ralph lauren uk

nike air max 95

ugg boots clearance

ralph lauren uk

cheap jordans

nike soldes

polo lacoste

pandora jewelry

soccer shoes

ralph lauren uk

クロムハーツ

louboutin shoes

nike requin

coach outlet online

ray ban eyeglasses

ralph lauren uk

christian louboutin shoes

salomom shoes

ray ban eyeglasses

pandora charms

uggs outlet

reebok shoes

pandora

pandora

canada goose jackets

ralph lauren uk

true religion jeans

canada goose jackets

michael kors outlet clearance

jordan shoes

moncler online

canada goose outlet

air max 90

moncler outlet

louboutin shoes

pandora

nhl jerseys wholesale

adidas nmd

pandora jewelry

manolo blahnik

jordan shoes

christian louboutin shoes

mlb shop

nhl jerseys

polo ralph lauren outlet

pandora

mlb jerseys

ralph lauren outlet

coach outlet online

nike outlet

ralph lauren outlet

moncler outlet

canada goose jackets

ugg boots

canada goose jackets

dsquared

uggs outlet

nike presto femme

skechers shoes

ralph lauren uk

nike tn pas cher

vibram fivefingers shoes

ray ban eyeglasses

christian louboutin shoes

coach outlet store online

hermes belt

michael kors outlet online sale

ralph lauren outlet

ferragamo outlet

moncler online outlet

new nike shoes

nike huarache

ferragamo shoes

ralph lauren uk

canada goose jackets

mbt shoes outlet

coach outlet

dsquared

giuseppe zanotti sneakers

jordan shoes

coach outlet

zzzzz2018.9.1
by ncjdkshjvjk@163.com
9/1/2018 8:48:32 AM

สอบถามรายละเอียดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) 2561
อยากทราบรายละเอียดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)ปี2561รับสมัครเมื่อไหร่คะ ปีหนึ่งเปิดอีกครั้งคะ รบกวนติดต่อกลับด้วยคะ
by inla.or.kb@gmail.com
1/25/2018 12:40:09 PM

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
อยากทราบรายละเอียดการอบรมครับ
by s_surphan_s@yahoo.com
1/23/2018 9:46:01 PM

สอบถามหลัดสูตรอบรม
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)เมื่อไหร่มีจัดอบรมคะ
by b_dechkla@yahoo.com
1/19/2018 9:46:05 PM

ขอทราบรายละเอียดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมทักษะงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ 2560
อยากทราบรายละเอียดและจำนวนรุ่น สถานที่ และวันที่ในการฝึกอบรม ค่ะ
by MMMUNG@Hotmail.com
10/25/2017 2:54:59 PM
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411