ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เตรียมพร้อมคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมแบบออนไลน์หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนากลยุทธ์องค์กร” ให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการเชิงปฏิบัติการ คำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) รุ่นที่ 1
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563
 
การอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

หลักสูตรเพื่อการอบรม
2/29/2012

นโยบายคุณภาพ
เราจะมุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
โดยขอสัญญาว่าจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ
ให้บริการด้านพัฒนาทุนมนุษย์อย่างครบวงจร


* ตัวอย่าง * หลักสูตรยอดนิยม

         1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (PBT-PD)
เสน่ห์เหนือชั้น ด้วยบุคลิกทันสมัย อินเทรนทุกกระแส เน้นทักษะการเข้าสังคม ด้วยท่วงท่าที่สง่างามระดับผู้บริหาร เลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้เหมาะกับรูปร่าง และเพิ่มสีสันด้วย สไตล์การแต่งหน้าหลากหลายเฉดสี พร้อมหรือยังกับมาดใหม่ในสไตล์คุณ
         2. Train the Trainer (PBT-TTN)
ก้าวข้ามขั้นด้วยวิทยายุทธ์ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพิ่มทักษะ เทคนิค และลีลาการถ่ายทอดอย่างเหนือชั้น และตอกย้ำด้วยการวางแผน เตรียมการสอน อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมยอมรับและเชื่อมั่น ถ่ายทอดโดยวิทยากรระดับประเทศ ผศ.กันตยา เพิ่มผล และดร.นรินทร์ แจ่มจำรัส
         3. ทักษะการพูดเพื่อการนำเสนอ Presentation Skill (PBT-PSS)
ช่วงชิงธุรกิจ ด้วยการนำเสนออย่างคล่องแคล่วและชัดเจน ไม่ว่าจะต้องนำเสนองานในที่ประชุมนำเสนอเพื่อขออนุมัติ นำเสนอต่อหัวหน้างาน ต่อหน้าชั้นเรียน หรือเวทีไหน ในระดับนานาชาติ ฝึกฝนและเติมเต็มความเชื่อมั่นด้วยทักษะการพูดที่มีแบบแผนสไตล์สากล
         4. สู่ความสำเร็จของพิธีกรมืออาชีพ (PBT-MC)
ถ้าคุณเป็นคนที่มีฝัน พร้อมที่จะก้าวสู่วงการบันเทิงและสายงานอื่นๆอย่างมั่นใจ ก้าวไปสู่ความฝันกับเราด้วยหลักสูตร สู่ความสำเร็จของพิธีกรมืออาชีพ ที่จะเพิ่มเสนห์ด้านการ พูด ให้ตัวคุณดูโดดเด่นกว่าใครด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นโดยพิธีกรมืออาชีพ และนักเขียนชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือ “อยากเป็นพิธีกรดัง ฟังทางนี้”อย่าง อาจารย์ นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
         5. เลขานุการ : เบื้องหลังความสำเร็จของผู้บริหาร (PBT-MS)
เลขานุการแบบไหนที่ผู้บริหารใฝ่ฝัน หาคำตอบได้ที่นี่กับหลักสูตรที่จะเพิ่มเทคนิคและเคล็ดลับมากมาย ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านเลขานุการให้กับคุณ เพื่อให้คุณก้าวไป สู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพที่ผู้บริหารท่านไหนก็ใฝ่ฝัน
         6. เหนือชั้นเทคนิคการจัดประชุม (PBT-RMT)
ไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนการประชุม การเตรียมการประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ ให้มีความพร้อม รวมทั้งการต้อนรับ การจัดเลี้ยงและสถานทื่ ในทุกขั้นตอน และกระบวนการเพื่อความเหนือชั้นและความเป็นมืออาชีพในการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพ และพิถีพิถันในการจัดการประชุมอย่างมี ประสิทธิภาพด้วย หลักสูตร เหนือชั้นเทคนิคการจัดประชุม
         7. ศาสตร์และศิลป์การเขียนหนังสือราชการ (PBT-OFL)
การเขียนหนังสือติดต่อราชการเป็นภารกิจหลักที่หน่วยงานราชการทุกหน่วยมองข้ามความสำคัญไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าด่านแรกของหน่วยงานที่จะสะท้อนภาพลักษณ์สู่สาย ตาประชาชน ดังนั้นถ้าคุณรู้หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้งานราชการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
         8. Positive Thinking Program (PBT-PTK)
มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองในเชิงบวกช่วยในการเติมเต็มศักยภาพด้านระบบความคิด สะท้อนความเป็นผู้นำ ที่จะพาองค์กร ก้าวสู้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
         9. HR for Non HR (PBT-HRN)
เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถ์เลือกสรรและประเมินผลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนเอง ตามแนวคิดสมัยใหมได้อย่างมั่นใจ
         10. 7 habits ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ (PBT-7HB)
ความลับของความสำเร็จที่คุณเท่านั้น ที่จะสามารถค้นพบได้ กับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการ ปฏิบัติงาน ร่วมเปิดประตูสู่เคล็ดลับทั้งเจ็ดเพื่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป
         11. การพัฒนาระบบความคิด (PBT-STK)
ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของข้อมูลซึ่งต้องคิด และตัดสินใจตลอดเวลา ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การคิดเชิงระบบยังสามารถช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และยังช่วยในการตัดสินใจ เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด
         12. กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (PBT-NEG)
ถ้าความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่ที่การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนหรือรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องยากกับการรับมือหากได้ฝึกฝนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
         13. 7 ขั้นตอน ทะลุเป้าขาย (PBT-SEL)
เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงทีด้วย หลักสูตร 7 ขั้นตอนพิชิตเป้ายอดขาย ที่จะฝึกฝนการขายให้กับคุณเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่ง ขันในอนาคต
         14. Leadership for leader (PBT-LED)
ทุกสายบังคับบัญชาจะต้องมีหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำ พร้อมที่จะชี้นำบุคลากรในองค์กรด้วยหลักการบริหารคนและบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์โดยใช้จิตวิทยาชั้นสูง
         15. หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงาน
การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงานในความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งผลอย่างจริงจังต่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนของ องค์กรได้ในภาพรวม การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่องค์การต้องคำนึงถึง ไคเซ็น (Kaizen) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ทุกองค์การในประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่าวิธีการทำงานแบบ Kaizen ใช้ความรู้ความ สามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคงอยู่ขององค์กรและปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นได้

• และหลักสูตรทันสมัยอีกมากมาย
โครงการร่วมมือกันหน่วยงานภาครัฐ

         16. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมสานฝันสู่การเป็นไกด์ไม่ไกลเกินก้าว ท่านที่หลงใหลชื่นชอบการท่องเที่ยว โดยการถ่ายทอดการเรียนรู้แบบง่ายเข้าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับ ชาวต่างชาติ มัคคุเทศก์ (บัตรบรอนซ์เงิน) สอบผ่านรับบัตรทันที
         17. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก ! เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นเถ้าแก่มืออาชีพ เปิดโอกาสสู่โลกแห่งธุรกิจ เพื่อสร้างกำไรอย่างยั่งยืน ไปกับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
นำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงกับองค์กรและงานในหน้าที่ได้ 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
Good post
Pretty good post. https://www.treeservicekansascitypro.com/
by treeservicekansascity46@yahoo.com
10/27/2020 6:20:52 PM

greatpost.
great post."لعبة من سيربح المليون":http://www.winmilliongame.com
by emadahmed1995@Gmail.com
10/18/2020 11:24:51 PM

greatpost.
Garage Door Repair Penn Hills http://www.winmilliongame.com
by emadahmed1995@Gmail.com
10/18/2020 7:51:20 AM

greatpost.
great post.
by emadahmed1995@Gmail.com
10/18/2020 7:48:55 AM

john
Thanks for posting. Garage Door Repair Penn Hills
by hdoctor376@gmail.com
9/30/2020 10:44:49 PM

Petersons
Another helpful post. This is a very nice blog that I will definitively come back to several more times this year! kaldgartdoors.ca
by jelare5911@qatw.net
9/30/2020 4:30:23 PM

Awesome
Tennessee Power Washing I'd love to know, National Franchise Lawyer, who introduced you to this topic? Georgia Click Here
by castlerockdjservice@gmail.com
9/25/2020 10:14:52 PM

Juli
This post is really interesting and quite helpful for us. garage door repair edmonton
by overheadoorpros@gmail.com
9/24/2020 2:57:02 PM

Petersons
מאמר מצוין נהניתי מכל רגע של קריאה בריכות שחיה ביתיות
by monaxi8306@tinkmail.net
9/22/2020 4:33:30 PM

pressure washing pittsburgh
I enrolled on this course Personality Development for Success (PBT-PD) Unbeatable and it was so good, I got it for discounted price. If you want a discounted Pressure Washing Services in Pittsburgh Read More
by ogilview82@gmail.com
9/16/2020 4:06:13 PM

Petersons
מרתק כמה שלא הבנתי כלום עד שקראתי את המאמר הנפלא הזה נכס דיגיטלי
by cohafon515@mailetk.com
9/10/2020 5:31:19 PM

menyeng
I thank you for the information and articles you provided cara menggugurkan kandungan # cara berhubungan intim buat ibu hamil # buah yang bagus untuk ibu hamil # makanan dan minuman ibu hamil # senam ibu hamil # sistim reproduksi wanita # cara memperlancar menstruasi # ciri ciri pubertas pada perempuan # siklus menstruasi # anatomi reproduksi wanita
by menyengkabeh@gmail.com
9/9/2020 2:48:13 PM

menyeng
I thank you for the information and articles you provided [url=http://carakandunganhaid.com/]cara menggugurkan kandungan[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/cara-yang-aman-berhubungan-intim-buat-wanita-hamil/]cara berhubungan intim buat ibu hamil[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/buah-buahan-yang-bagus-dikonsumsi-untuk-wanita-hamil/]buah yang bagus untuk ibu hamil[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/makanan-dan-minuman-yang-baik-untuk-ibu-hamil/]makanan dan minuman ibu hamil[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/metode-senam-untuk-ibu-hamil-dan-manfaatnya/]senam ibu hamil[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/memahami-fungsi-organ-penting-dalam-sistem-reproduksi-wanita/]sistim reproduksi wanita[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/serba-serbi-tentang-telat-menstruasi-hingga-cara-memperlancar-menstruasi/]cara memperlancar menstruasi[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/apa-saja-ciri-ciri-pubertas-pada-perempuan/]ciri ciri pubertas pada perempuan[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/yuk-ketahui-4-fase-siklus-menstruasi-yang-ada-pada-wanita/]siklus menstruasi[/url] # [url=http://carakandunganhaid.com/struktur-anatomi-reproduksi-wanita-organ-kelamin-luar-dan-dalam/]anatomi reproduksi wanita[/url]
by menyengkabeh@gmail.com
9/9/2020 2:47:24 PM

Petersons
מאמר מצוין נהניתי מכל רגע של קריאה פינת אוכל עגולה
by jinene1604@mimpi99.com
9/8/2020 6:42:45 PM

Micky
Thanks for sharing the info, keep the good work garagedoorprosontario.ca
by garagedoorprosontario@gmail.com
9/4/2020 4:47:53 PM

contractors
During the colder months of the year snow plowing near me , Land grading contractor services are some of the most important when it comes to the topic of preparing a site so that further work can begin road grading in Twin Falls . ​We provide residential and commercial building demolition services throughout Brown, Winnebago, and Door Counties in Wisconsin. building demolition contractor near me . We provide heater installation services to clients at a convenient time. Most residents choose our services because we are the most recognised company in the boiler installation. When it comes to installation, we offer unique services to clients, depending on various factors. boiler repair near me
by 27rentals@gmail.com
9/2/2020 12:00:21 AM

Petersons
חשבתי שאתקל בסתם עוד מאמר שטחי. כמובן שטעיתי. מרקטפלייס
by fawido7757@stevefotos.com
9/1/2020 5:06:52 PM

Hortensia Griffin
What lovely courses offered in here is perfect for business innovators.Quickly look at roof replacement bradenton, gutter repair bradenton, emergency roof repair bradenton, how much does my roof cost, roof leak repair cost bradenton, roofing companies bradenton, get coastal exteriors, roofing bradenton, bradenton roofers, bradenton roofing, commercial roofing bradenton, manatee county roofers, best roofing companies near me, roof leak repair bradenton, shingle repair bradenton, metal roof installation bradenton, tile roofing bradenton, tile roofers bradenton, tile roofing repair bradenton, commercial roofing companies near me and commercial roofs bradenton
by hgriggin08@zohomail.com
8/28/2020 5:21:10 PM

Justin Lemaster
Bright future awaits you if you try to master these courses. Success for example is shown in roof replacement st petersburg, gutter repair st petersburg, emergency roof repair st petersburg, roof leak repair st petersburg, shingle repair st petersburg, metal roof installation st petersburg, how much does my roof cost, roof leak repair cost st petersburg, roofing companies st petersburg, get coastal exteriors, roofing st petersburg, st petersburg ranch roofers, st petersburg ranch roofing, best roofing companies near me, tile roofing st petersburg, tile roofers st petersburg, commercial roofing companies near me, commercial roofing st petersburg, commercial roofs st petersburg, tile roofing repair st petersburg, manatee county roofers and roofers st petersburg
by justinlem08@protonmail.com
8/28/2020 5:19:52 PM

Dennis Wright
I am happy that there are courses like this being offered. Thank you. window company near me, best impact windows, window installation lakewood ranch, window replacement lakewood ranch, hurricane impact windows lakewood ranch, window companies lakewood ranch, windows and doors installation lakewood ranch, replacement windows lakewood ranch, hurricane proof windows near me, hurricane windows and doors lakewood ranch, hurricane impact doors lakewood ranch, types of window replacement lakewood ranch, lakewood ranch windows, lakewood ranch windows and doors, replacement windows near me, replacement doors near me, interior door replacement lakewood ranch and interior door installation lakewood ranch
by denzwright25@yahoo.com
8/28/2020 5:18:24 PM

Donna Parker
Hey, I am interested in this course for me to be able to promote more about tampa brick pavers, tampa pavers, paver installation tampa, pavers tampa, paver installers tampa, stone pavers tampa, landscape pavers tampa, concrete pavers tampa, brick pavers tampa, patio pavers tampa, pool deck pavers tampa, pool paver installation, driveway pavers tampa, tampa pavers installation, pool pavers tampa, pavers in tampa, paver company tampa, fire pit tampa and landscape pavers tampa
by donzparker25@gmail.com
8/28/2020 5:16:48 PM

Bryle Thomas
It is so wonderful to know more knowledge in this industry. check the services offered by roof replacement palmetto, gutter repair palmetto, emergency roof repair palmetto, roof leak repair palmetto, shingle repair palmetto, metal roof installation palmetto, how much does my roof cost, roof leak repair cost palmetto, roofing companies palmetto, get coastal exteriors, roofing palmetto, palmetto roofers, palmetto roofing, best roofing companies near me, tile roofing palmetto, tile roofers palmetto, commercial roofing companies near me, commercial roofing palmetto, commercial roofs palmetto, tile roofing repair palmetto, manatee county roofers and roofers palmetto
by bryleth03@zohomail.com
8/28/2020 5:15:23 PM

Breana Wyatt
It is best to learn about customer services to make your business better. window company near me, window installation parrish, hurricane impact windows parrish, window companies parrish, windows and doors installation parrish, hurricane windows and doors parrish, parrish windows, parrish windows and doors, best impact windows, hurricane proof windows near me, window replacement parrish, replacement windows parrish, types of window replacement parrish, replacement windows near me, hurricane impact doors parrish, replacement doors near me, interior door replacement and interior door installation
by breanawyatt01@protonmail.com
8/28/2020 5:13:48 PM

Bren Bobb
Id like to frequent this subject cause it really is useful window replacement sarasota, window installation bradenton, hurricane impact windows bradenton, window companies bradenton, hurricane windows and doors bradenton, windows and doors installation bradenton, bradenton windows, replacement windows near me, window replacement bradenton, hurricane proof windows near me and hurricane impact doors bradenton
by bobbrencher01@yahoo.com
8/28/2020 5:12:04 PM

Bobby L. Rencher
You have doubt to have a service at your home? Try to check this: screen enclosures bradenton, pool enclosures bradenton, pool enclosures riverview, screen enclosures riverview, window installation lakewood ranch, window replacement lakewood ranch, best impact windows, window installation sarasota, window replacement sarasota, hurricane impact windows sarasota, window companies sarasota, windows and doors installation sarasota, replacement windows sarasota, hurricane proof windows near me, hurricane windows and doors sarasota and hurricane impact doors sarasota
by bobbrencher01@gmail.com
8/27/2020 10:47:08 PM

Comment
Thank you for sharing those courses. I need to take them cause i have been working on digital marketing agency ho chi minh
by dannylee2531@yahoo.com
8/21/2020 9:19:20 AM

Comment
Being a leadership isnt that easy. I am leading one at auto body repair and it needs a lot of skills to get people attention
by henrywang2531@yahoo.com
8/20/2020 11:18:56 AM

Comment
I am doing the same at best manicure campbell
by tiatran6297@yahoo.com
8/20/2020 11:17:35 AM

comment
I need to improve my presentation skill to work at website
by chrisgay2531@yahoo.com
8/19/2020 6:30:01 PM

Comment
I want to sign up for General guide training project to work with pool service
by seantal2531@yahoo.com
8/19/2020 6:27:15 PM

Petersons
This is great article and so helpful. Bastion Balance Korea
by hidiri1509@accordmail.net
8/14/2020 6:35:19 PM

Petersons
תודה על השיתוף. מחכה לכתבות חדשות. עיצוב שפתיים
by wanido1659@arasj.net
8/13/2020 5:27:22 PM

Petersons
תודה על השיתוף. מחכה לכתבות חדשות. מצלמת אבטחה אלחוטית
by mibonok290@kleogb.com
8/11/2020 4:59:17 PM

Silvergate
אין ספק שהפוסט הזה דורש שיתוף. תודה. שער אלומיניום
by fixadoor465@gmail.com
8/8/2020 4:52:38 PM

Petersons
Excellent Blog! I have been impressed by your thoughts and the way you presented them. Bastion Balance Korea
by cilac63488@in4mail.net
8/6/2020 6:20:51 PM

Babiesmall
מאמר מצוין נהניתי מכל רגע של קריאה מוצרי תינוקות
by babiesmallblog@gmail.com
8/4/2020 6:06:32 PM

Thanks for sharing!
This is fantastic content. Thanks for sharing with us. The crew at Stucco Cincinnati appreciate it.
by ashukurani18@gmail.com
7/30/2020 9:31:20 PM

Petersons
Thanks for sharing your brilliant knowledge with us.I am really impressed. stratford management Japan
by yaxod62274@mail2paste.com
7/30/2020 7:40:52 PM

Petersons
If somebody wants expert take on the main topic of blogging next I advise him/her to go to this site, continue the quality job. Bastion Balance Korea
by yaxod62274@mail2paste.com
7/29/2020 5:32:37 PM

Petersons
כתיבה מעולה, אהבתי. אשתף עם העוקבים שלי. פרסום באינטרנט
by xaloka1872@romails.net
7/25/2020 6:00:40 PM

Petersons
חשבתי שאתקל בסתם עוד מאמר שטחי. כמובן שטעיתי. מזנונים לסלון ראשון לציון
by xaloka1872@romails.net
7/24/2020 5:25:13 PM

Petersons
מרתק כמה שלא הבנתי כלום עד שקראתי את המאמר הנפלא הזה טבעת יהלומים
by fijecic706@retqio.com
7/22/2020 6:03:59 PM

Petersons
Congratulations you guys, nice couple, have fun. small business coaching
by jihotah533@pastmao.com
7/14/2020 4:30:36 PM

Volquetes
This was so helpfulAlquiler de Volquetes en Parque Patricios
by volqute@gmail.com
7/14/2020 8:08:45 AM

Plaster
I love Thailand! Plastering Central Coast
by plasterercenst@gmail.com
7/14/2020 8:05:14 AM

samantha
excellent article, great for ongoing lawn maintenance
by aosi2093@tmail15.com
7/8/2020 11:08:59 AM

jefferson
thanks for help generalist
by test@test.com
7/8/2020 11:07:45 AM

Petersons
Great read! I will come back for more :) outdoor kitchen contractors
by sabeja6385@mail35.net
7/7/2020 5:46:08 PM

Petersons
Good topic, this is going to help a lot of people get the whole concept small business funding
by ledeyi2898@mailres.net
7/6/2020 4:06:20 PM

Petersons
I read your post and I want to say that it is very good and informative. I like it and I appreciate you for your effort. metal roofing installation
by fahok64712@mail35.net
7/4/2020 4:44:37 PM

Thanks for sharing.
ניהול מוניטין בגוגל
by vitomiv693@relrb.com
6/29/2020 1:19:40 PM

Petersons
Nice service there are just few who are providing this service great job. gate companies west palm beach
by wofaj64314@rbiwc.com
6/27/2020 6:23:13 PM

Thanks for sharing.
great. Global asset management Seoul
by vitomiv693@relrb.com
6/26/2020 6:02:17 PM

Thanks for sharing.
great. global asset management
by vitomiv693@relrb.com
6/26/2020 5:40:16 PM

Petersons
I really like the fresh perpective you did on the issue. I will be back soon to check up on new posts! Thank you! new construction stucco florida
by fafibi8429@tmail15.com
6/25/2020 4:20:40 PM

fixadoor
Thanks for sharing the post. Garage door repair Scarborough
by fixadoor465@gmail.com
6/25/2020 4:18:21 PM

Petersons
This is really great news. Thank you for sharing it with us tree services juno beach fl
by fafibi8429@tmail15.com
6/24/2020 6:40:56 PM

Petersons
Very well said. You have provided the most simplest but informative and helpful ways ... I really learned a lot. popcorn removal coral gables fl
by koyex80606@zkeiw.com
6/22/2020 7:14:24 PM

Petersons
When you are arranging again i am interested but it had been too late to visit your blog. bed bug pest control west palm beach
by koyex80606@zkeiw.com
6/22/2020 5:34:05 PM

Thanks for sharing.
מצלמות לבית
by asd@gmail.com
6/17/2020 11:09:13 PM

Petersons
Sounds fabulous! Thanks for sharing your discovery. :-) home security installation boca raton
by rodeceg297@unomail9.com
6/17/2020 5:58:54 PM

Petersons
Your experience is great and learning for other people. residential tree services springfield
by mepoje9752@qkerbl.com
6/16/2020 5:49:56 PM

Jame
סגנון כתיבה מרענן, תודה על השיתוף. פיתוח תמונות על קנבס
by formulaswisses@mailnow2.com
6/11/2020 11:55:23 AM

domasa2141
This is a great article thanks for sharing this informative information. business consulting business
by domasa2141@lerwfv.com
6/5/2020 3:13:56 PM

animal jewelry
Thank you animal jewelry
by vivasof694@tashjw.com
6/4/2020 1:06:27 PM

Petersons
If you could message me with any hints & tips on how you made your blog look this cool, I would be appreciative! tree trimming companies hallandale beach
by raegan5@ifavorsprt.com
6/3/2020 4:05:33 PM

Nice sharing.
Global asset management Seoul
by asdf@gmail.com
6/3/2020 2:46:05 PM

berowe2514
Nice blog and absolutely outstanding. small business loans online
by berowe2514@tashjw.com
6/2/2020 8:18:51 PM

Great Guidelines
These are solid guidelines for any business. Thanks for sharing. Jack of Grease trap pumping South Bend Excavating contractor evansville Mold Removal Dayton Ohio Porta Potty rental dayton ohio Well repairs Dayton Ohio Excavating Contractor Dayton Excavation Toledo Chip seal Springfield OH Parma Towing dumpster rental Dayton Duct Cleaning Cincinnati Grease trap Cleaning Cincinnati Lawn care Dayton Ohio
by toen@roadrunner.com
5/30/2020 7:33:11 PM

jiyiv62968
Thank you for composing such amazing content. septic services carrollton
by jiyiv62968@provlst.com
5/28/2020 1:51:10 PM

sofemo2872
This is great article and so helpful. arborist consultations near me
by sofemo2872@etoymail.com
5/23/2020 10:22:35 PM

Paul
This is a really good read for me, Must admit that you are one of the best bloggers I ever saw.Thanks for posting this informative article. professional painters odessa
by yowovob452@gotkmail.com
3/27/2020 4:50:22 AM

Paul
Good information and great post. I like the website, and am sure to keep returning. stump removal lubbock
by yowovob452@gotkmail.com
3/27/2020 2:28:07 AM

Johnson
Great blog, keeping me from working. All the Best stump grinding winter haven
by pidas70522@bwtdmail.com
3/26/2020 3:08:29 AM

Johnson
Remarkable blog! I have no words to praise, it has really allured me. warehouse cleaning west palm beach
by degore1905@x7mail.com
3/25/2020 4:20:59 AM

Jimmy
Great post. This article is really very interesting and enjoyable. I think its must be helpful and informative for us. Thanks for sharing your nice post. outdoor kitchen pergola
by xewen59086@emailnube.com
3/23/2020 6:51:59 PM

Jimmy
Nice idea, i am gonna try the same for my web site. thanks. waste removal services collier county
by bacam56138@provamail.com
3/21/2020 8:00:46 PM

Shaw
Lovely pictures, awesome these are looking so funny interesting but professional and artistic pics. pergola kitchen outdoor
by gadekag444@mailernam.com
3/21/2020 4:26:05 PM

Shaw
Thanks for the information and links you shared this is so useful and quite informative! house alarm security systems doral
by lesifi8499@newe-mail.com
3/20/2020 7:52:12 PM

Hobbs
This is a great blog . Very helpful. emergency tree services henderson
by rafiki2418@hxqmail.com
3/19/2020 3:46:26 PM

Eric
Thanks for always being the source that explains things instead of just putting an unjustified answer out there. I loved this post. junk removal companies corpus christi
by sasogiv921@mrisemail.com
3/17/2020 7:34:43 PM

Elton
I think this post will be a fine read for my blog readers too, could you please allow me to post a link to my blog. I am sure my guests will find that very useful. pool deck paving
by mibos91437@sweatmail.com
3/16/2020 8:44:34 PM

Elton
This is a great blog . Very helpful. dumpster rental companies augusta
by mibos91437@sweatmail.com
3/16/2020 5:54:11 PM

Peter
You have a very good site, well constructed and very interesting i have bookmarked you, hopefully you keep posting new stuff, many thanks repaving driveway
by pijilal878@upcmaill.com
3/13/2020 7:34:00 PM

Peter
Thanks for taking the time to discuss that, I really feel strongly about it and love learning more on that topic. If achievable, as you gain competence, would you mind updating your blog with more information? It is highly helpful for me. residential tree services roanoke
by nisejo4603@mailernam.com
3/12/2020 7:41:31 PM

Peter
Thanks for the post you shared. Good to see it..!! Thanks mate.. post construction cleaning fort pierce
by yakova6106@upcmaill.com
3/11/2020 7:50:44 PM

Herry
Thanks for the post you shared. Good to see it..!! Thanks mate.. tree trimming services parkland
by vicovi9353@sweatmail.com
3/10/2020 6:48:21 PM

South Coast Entertainment
Nice content Wedding Lighting South Coast
by scentrtainments@gmail.com
3/9/2020 8:38:07 PM

Herry
Thanks for sharing the info, keep the good work going.... I really enjoyed exploring your site.Good resource. metallic epoxy floor fort worth
by vatoxaj831@remailsky.com
3/9/2020 5:48:54 PM

Julia
This is a good guide and what I was looking for thank you. -Julia power washing naples fl
by pressurewashnaplesfl@gmail.com
3/8/2020 10:36:26 AM

Spencer
Very efficiently written information. It will be valuable to everyone who uses it, including myself. Thanks a lot! tree trimming broward county
by hilato6051@sweatmail.com
3/7/2020 5:42:54 PM

Richard
Wow! Thank you! I always wanted to write in my site something like that. Can I take part of your post to my blog? tree trimming companies country club fl
by nexahoj163@edusamail.net
3/5/2020 5:51:39 PM

Ricky
Great blog you have here - market is very slow - Hopefully things will begin picking back up remodeling contractors palm beach fl
by lobijop711@edusamail.net
3/3/2020 6:08:30 PM

Ricky
wow that is so interesting and it's a great art. thanks houston landscape design
by lohix50152@nuevomail.com
3/2/2020 7:04:32 PM

Anthony
yes definitely this type of blogs are really help for people great job. bathtub refinishing treasure coast
by fowen58692@nuevomail.com
2/28/2020 7:07:08 PM

Mark
You got a really useful blog I have been here reading for about half an hour. I am a newbie and your post is valuable for me. tree removal gibsonton
by vafaf65891@oppamail.com
2/27/2020 6:16:08 PM

johny
Great blog, keeping me from working. All the Best pool screen enclosures fort lauderdale
by rimalif450@jetsmails.com
2/18/2020 11:09:43 PM

NIce
Good website always has good articles. I like you website because articles are informative. tree pruning west palm beach
by onlinereputationblogs@gmail.com
1/24/2020 2:09:59 PM

Thank you !
Great article ! Best painting contractors
by backlinks4002@gmail.com
12/9/2019 10:10:08 AM

Thank you !
Great article ! michigan fences detroit house for sale
by backlinks4002@gmail.com
12/9/2019 10:02:15 AM

Thank you !
Great article ! fencing company near me
by backlinks4002@gmail.com
11/18/2019 8:42:43 PM
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411