ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
ประชุม หารือ ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ มสด.ศูนย์รางน้ำ
 
โครงการอบรม พ.ร.บ. จราจรทางบก เพื่อพัฒนา แนะแนว ให้ข้อคิดกับวิทยากร และบุคลากร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
 
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
 
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯระยะที่ 3
25 พฤษภาคม 2555
7/25/2012

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะบัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3

 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
การอบรมเพื่อเล่อนวิทยฐานะ
อยากทราบว่าจะมีการอบรมในเดือนธันวาคม 2555 บ้างไหมระหว่างวันท่8-11 ธันวาคมหรือภายในเดือนนี้ที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งได้สมัครผ่านเขตการศึกษาแต่ไม่มีข้อมูลให้ทราบรายละเอียดเลยค่ะ
by porn.pummala@gmail.com
11/19/2012 4:14:15 AM

ตอบคำถาม
เรียนท่านอาจารย์ผู้ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาทุกท่าน การอบรมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ นั้น จะมีการจัดอบรมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ส่วนหลักสูตรที่เปิดอบรมจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ซึ่งจะจัดอบรมได้ต้องมีผู้สนใจเข้ารัการอบรมจำนวน 40-45 ท่าน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อโดยตรงที่ 02-2445413
by nanta77@yahoo.com
11/1/2012 10:44:54 AM

อยากทราบปฏิทินการอบอบรม
การอบรมครั้งต่อไปจะมีเมื่อไรคะ ภายในเดือนกันยายนนี้หรือไม่
by wilatep@hotmail.com
8/21/2012 3:41:20 PM

สมัครแล้วไม่มีรายชื่อ จะสมัครได้อีกหรือไม่
ชื่อรังสิยา นรินทร์ สพม.12 สมัครเข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
by rangsiyaj@hotmail.com
7/31/2012 10:29:02 PM

ประกาศสอบ
ตรวจสอบรายชื่อ
by jeeradach_tp3@hotmail.com
5/29/2012 10:57:08 AM

การเข้ารับการอบรม
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ การให้บริการข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน
by scholar_021@hotmail.com
5/29/2012 6:31:42 AM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411