โครงการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
 
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
 
โครงการ “แลกเปลี่ยนความรู้ คู่วัฒนธรรม" Sharing knowledge about Thai culture
 
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 30
 
การประชุม เพื่อรับการตรวจประเมินความพร้อม ในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญระยะที่5
25 กรกฎาคม 2555
8/22/2012
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ ๕ ซึ่งมีหลักสูตรการพัฒนาได้แก่ หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
รายชื่อไม่มีในรุ่น15-18มค..57 นี้
คุณฉวีวรรณ ยืนนาน จากสพม.4ยังไม่เห็นประกาศรายชื่อ ติดต่อกับดร.นันทวันคะ
by bee_thai@hotmail.co.th
12/25/2013 3:04:07 PM

อยากทราบ
ส่งรายชื่อเข้าอบรมจากสพป.สระแก้วเขต 2 อยากทราบวันที่อบรม ชื่อนางนิรัชชรา ไชยประทุม
by nong.1364@gmail.com
9/30/2013 2:19:29 PM

ตอบคุณ Lemon1635@gmial.com
รบกวนขอชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลและประสานกลับ ขอบคุณค่ะ
by nanta77@yahoo.com
8/31/2012 11:36:12 AM

การอบรมชำนาญการพิเศษ
ส่งชื่อไป 3 เดือนแล้วทำไมไม่ได้อบรมซักที
by Lemon1635@gmail.com
8/22/2012 9:18:15 PM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411