โครงการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
 
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
 
โครงการ “แลกเปลี่ยนความรู้ คู่วัฒนธรรม" Sharing knowledge about Thai culture
 
การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 30
 
การประชุม เพื่อรับการตรวจประเมินความพร้อม ในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

รูปภาพเอกสารประกอบการอบรม จังหวัดขอนแก่น
23 สิหาคม 2555
8/23/2012
โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555

 สพฐ. ขอนแก่น .ppt
 เพลง(ประสาร).ppt
 ขอนแก่น 17-08-55 -(1).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(2).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(3).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(4).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(5).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (6).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (7).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (8).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (9).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (10).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (11).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (13).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (14).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (12).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(1).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(2).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(3).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(4).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(5).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(6).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(7).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(8).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(9).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(1).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(2).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(3).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(4).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(5).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(6).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(7).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(8).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(9).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(10).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(11).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(12).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(13).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(14).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(15).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(16).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(17).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(18).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(19).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(20).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(21).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(22).rar
 ผลคะแนนสอบ จ.ขอนแก่น.pdf

 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
เกียรติบัตร
จะได้รับเกียรติบัตรเดือนไหนค่ะ
by jew_ket@hotmail.com
9/26/2012 2:10:02 PM

รูปภาพ
อยากได้รูปภาพขณะดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระคุณของครู วันสุดท้าย อยู่ลำดับที่เท่าไรคะ
by yupaporn.kiddee@gmail.com
9/7/2012 6:57:31 PM

สอบถามเรื่องคะแนน
ครูที่โรงเรียนที่ไปอบรมด้วยกันน่ะคะ ทำคะแนน post test ได้ 10 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรไหมคะ
by siri036@hotmail.com
8/28/2012 9:04:38 AM

เกียรติบัตร
จะได้รับเกียรติบัตรตอนไหนคะ
by siri036@hotmail.com
8/28/2012 9:02:47 AM

เอกสารอบรมฯขอนแกน
หาเอกสารของ อ.ดร.ฉัตรแก้ว ไม่เจอค่ะ /ขอพระคุณเอกสารของ ผศ.ดร.วรรณวิภา/รูปภาพ/ผลสอบ
by onpawin@hotmail.com
8/23/2012 6:15:38 PM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411