โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น สำหรับมัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) และภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย ระดับต้น สำหรับมัคคุเทศก์ ประจำปี 2558 จัดการทัศนศึกษานอกสถานที่
 
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) สำหรับมัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

รูปภาพเอกสารประกอบการอบรม จังหวัดขอนแก่น
23 สิหาคม 2555
8/23/2012
โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555

 สพฐ. ขอนแก่น .ppt
 เพลง(ประสาร).ppt
 ขอนแก่น 17-08-55 -(1).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(2).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(3).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(4).rar
 ขอนแก่น 17-08-55 -(5).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (6).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (7).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (8).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (9).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (10).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (11).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (13).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (14).rar
 ขอนแก่น 17-08-55- (12).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(1).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(2).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(3).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(4).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(5).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(6).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(7).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(8).rar
 ขอนแก่น 18-08-55 -(9).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(1).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(2).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(3).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(4).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(5).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(6).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(7).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(8).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(9).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(10).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(11).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(12).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(13).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(14).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(15).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(16).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(17).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(18).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(19).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(20).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(21).rar
 ขอนแก่น 19-08-55 -(22).rar
 ผลคะแนนสอบ จ.ขอนแก่น.pdf

 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
เกียรติบัตร
จะได้รับเกียรติบัตรเดือนไหนค่ะ
by jew_ket@hotmail.com
9/26/2012 2:10:02 PM

รูปภาพ
อยากได้รูปภาพขณะดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระคุณของครู วันสุดท้าย อยู่ลำดับที่เท่าไรคะ
by yupaporn.kiddee@gmail.com
9/7/2012 6:57:31 PM

สอบถามเรื่องคะแนน
ครูที่โรงเรียนที่ไปอบรมด้วยกันน่ะคะ ทำคะแนน post test ได้ 10 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรไหมคะ
by siri036@hotmail.com
8/28/2012 9:04:38 AM

เกียรติบัตร
จะได้รับเกียรติบัตรตอนไหนคะ
by siri036@hotmail.com
8/28/2012 9:02:47 AM

เอกสารอบรมฯขอนแกน
หาเอกสารของ อ.ดร.ฉัตรแก้ว ไม่เจอค่ะ /ขอพระคุณเอกสารของ ผศ.ดร.วรรณวิภา/รูปภาพ/ผลสอบ
by onpawin@hotmail.com
8/23/2012 6:15:38 PM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411