โครงการแข่งขันกีฬา HCD Friendly Game ครั้งที่ 5
 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 48
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Makeup ประเภทสไลด์คิ้วและลายเส้น รุ่นที่ 2
 
โครงการอบรมเชิงสัมมนาการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง
 
โครงการแข่งขันกีฬา HCD Friendly Game ครั้งที่ 5
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
7 ตุลาคม 2558
5/30/2016

แผนการดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการเข้ารับการพัฒนา

·        หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ 

·        หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

·        หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

·        หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สถานที่จัดอบรม

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร. 02-241-6543-6   โทรสาร. 02-668-9411

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1.       รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (นำมาส่งวันแรกของการพัฒนา) รายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

2.       กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ นำส่งวันแรกของการพัฒนา

3.       เตรียมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนามาด้วย 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
www.quester.pk
Quester is a Pakistan-based questioning answering website where people can ask questions and we try our best to provide them with the best answers. Anyone can ask any legit question in English or Roman Urdu and we provide answers in the same language format. www.quester.pk
by asadali.urgetech@gmail.com
10/14/2016 2:27:16 PM

อบรมครูเชี่ยวชาญ
สมัครเดือน ตค. ไม่เปิด ไม่ทราบ พย. จะได้อบรมหรือไม่ และจะเปิดประมาณวันที่เท่าไร
by 1210@sts.ac.th
10/11/2016 5:19:07 PM

จำนวนผู้เข้าอบรม
ตอนนี้เดือน ตุลาคม เต็มแล้วครับ ต้องเป็นเดือนถัดไปนะครับ อาจารย์ส่งเรื่องไปสมัครไว้กับทางเขตได้เลยครับ
by hcd_suandusit@hotmail.com
10/4/2016 9:43:15 AM

จำนวนผู้เข้าอบรม
ตอนนี้เดือน ตุลาคม เต็มแล้วครับ ต้องเป็นเดือนถัดไปนะครับ อาจารย์ส่งเรื่องไปสมัครไว้กับทางเขตได้เลยครับ
by hcd_suandusit@hotmail.com
10/4/2016 9:43:15 AM

อบรมครูชำนาญการพิเศษ
เต็มหรือยังค่ะ เดือนตุลาคม 59
by jar2116@gmail.com
9/28/2016 10:23:52 PM

ครูชำนาญการพิเศษ
อบรมพัฒนาครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่48เต็มหรือยังคะ ถ้าเต็มแล้วจะเปิดอีกเมื่อไหร่คะ
by gae9017@gmail.com
9/26/2016 8:54:18 PM
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411