ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว
 
ประกาศ!! งดการอบรมใบอนุญาตขับรถ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2558
 
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแผนแม่บทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดอุทัยธานี (ปีงบประมาณ 2558)
 
หลักสูตร 7 Habits ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

เปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
14 กุมภาพันธ์ 2555
6/11/2015

แผนการดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการเข้ารับการพัฒนา

·        หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ 

·        หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

·        หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

·        หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สถานที่จัดอบรม

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทร. 02-244-5411-2   โทรสาร. 02-668-9411

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1.       รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (นำมาส่งวันแรกของการพัฒนา) รายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ

หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

2.       กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ นำส่งวันแรกของการพัฒนา

3.       เตรียมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนามาด้วย 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
เรื่องอบรมครูชำนาญการพิเศษ
มีการอบรมเมื่อไรเปิดอบรมแบบด่วนๆ
by sopit595@gmail.com
8/14/2015 8:23:20 PM

การอบรมคศ3
ส่งเรื่องไปตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ค่ะ ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ อบรม 19-22 สิงหาคมนี้ ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ โทรประสานแล้วบอกจะโทรกลับรอๆ อยากทราบต้องดำเนินการอย่างไรต่อ นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสง นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต รร อนุบาลวัดสระแก้ว สพป สระแก้ว1 และนางสาวชาลินี วิเศษจันทร์ รร บ้านห้วยชันสระแก้ว 2
by simplygirl@windowslive.com
8/4/2015 1:22:44 PM

อบรมรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อยากรลกวนถามว่าจะเปิดอบรมช่วงใดบ้าง
by suranet@hotmail.com
7/29/2015 12:34:09 PM

สอบถามเรื่องสมัครอบรม
ด้วยข้าพเจ้าได้ส่งใบสมัครเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรวันที่22-24ส.ค.ตั้งแต่ต้นเดือกรกฏาคมและได้ติดตามโทรถามทางเจ้าหน้าทางโทรศัพท์และแจ้งว่าจะติดต่อกลับรอจนกระทั่งประกาศรายชื่อปรากฏว่าไม่มีชื่อวราภรณ์ ส่องแสง สพป.เชียงราย4 จึงทำให้ข้าพเจ้าเสียโอกาสอย่างมากเนื่ิองผลงานได้ปรับปรุงมีกำหนดส่งภายใน2ก.ย.ซึ่งวุฒิบัตรเดิมหมดอายุเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาจึงขอความกรุณาเพิ่มชื่ิอรุ่นนี้อีกหนึ่งคนจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งหากท่านได้รับเมล์ขอความกรุณาติดต่อกลับ0909136933จะให้ดำเนินการอย่างไรพร้อมน้อมรับทุกประการค่ะ
by dsswaraporn@hotmail.com
7/25/2015 8:47:20 PM

สอบถามการสมัครอบรมวิทยฐานะ
เรียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เนื่องด้วยข้าพเจ้าน.ส.วราภรณ์ ส่องแสง สังกัด สพป.เชียงรายเขต 4 ได้ส่งหนังสือเข้าร่วมรับการอบรมรุ่นเดือนสิงหาคม 2558 อยากทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือและจะได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้รบกวนตอบกลับไปทางอีเมล์และวิธีการโอนเงินค่าอบรมจักขอบพระคุณอย่างสูง
by dsswaraporn@hotmail.com
7/22/2015 2:28:29 PM

สอบถามการเข้ารับการอบรม
เรียน อาจารย์ผู้ดูแลข้อมูลการรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่จะเปิดเดือนสิงหาคม รบกวนตอบสอบครูวราภรณ์ ส่องแสง ส่งหลักฐานมาทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วไม่ทราบได้รับข้อมูลเรียบร้อยหรือยังอยากทราบว่าจะได้เข้ารับการอบรมหรือไม่เพื่อจะได้เตรียมตัวเข้ารับการอบรม
by dsswaraporn@hotmail.com
7/15/2015 2:20:58 PM
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411