ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
ประชุม หารือ ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ มสด.ศูนย์รางน้ำ
 
โครงการอบรม พ.ร.บ. จราจรทางบก เพื่อพัฒนา แนะแนว ให้ข้อคิดกับวิทยากร และบุคลากร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
 
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
 
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญระยะที่13
25 มีนาคม 2556
11/21/2013
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ   บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 13 ซึ่งมีหลักสูตร การพัฒนาได้แก่ หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2556 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
VDO presentation ระยะที่ 13(23-26เม.ย.56)
ไม่พบไฟล์ VDO presentationการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะที่ 13(23-26เม.ย.56)ที่จะเผยแพร่หลังการอบรมภายใน2วัน
by jaradsingha.sujaree@gmail.com
5/7/2013 1:51:06 PM

VDO presentation ระยะที่ 13(23-26เม.ย.56)
ไม่พบไฟล์ VDO presentationการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะที่ 13(23-26เม.ย.56)ที่จะเผยแพร่หลังการอบรมภายใน2วัน
by jaradsingha.sujaree@gmail.com
5/7/2013 1:50:45 PM

VDO presentation ระยะที่ 13(23-26เม.ย.56)
ไม่พบไฟล์ VDO presentationการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะที่ 13(23-26เม.ย.56)ที่จะเผยแพร่หลังการอบรมภายใน2วัน
by jaradsingha.sujaree@gmail.com
5/7/2013 1:50:45 PM

อบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ผอ.
เปิดอบรมเมื่อไหร่ค่ะ ...รอคอย...
by ja2501@hotmail.com
4/5/2013 8:30:12 AM

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษะยะที่13
ดาวน์โหลดการบ้านที่ต้องทำล่วงหน้าก่อนการอบรมวันที่23-26เมษายน2556 ได้ที่ไหนคะ
by jaradsingha.sujaree@gmail.com
4/4/2013 4:20:32 PM

อบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คิดว่า ทางมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมเมื่อไหร่ ครับ
by term.m@hotmail.com
4/3/2013 8:51:52 PM

อบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทำงานรอไว้นานแล้วไม่มีที่เปิดการอบรมเลย อยากให้เปิดเร็วๆคะ่ แล้วโทรแจ้งด้วยนะค่ะ
by teebodin2@hotmail.com
4/2/2013 1:16:02 PM

อบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาย
จะเปิด เมื่อไหร่ ครับ ผมรอเข้าอบรมอยู่ครับ
by term.m@hotmail.com
3/30/2013 11:04:44 PM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411