โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
 
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 2 รอบรองชนะเลิศ
 
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) และภาษาอินโดนีเซีย (ระดับต้น) ให้แก่มัคคุเทศก์ ประจำปี 2558
 
ทัศนศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญระยะที่ 15
23 พฤษภาคม 2556
11/21/2013
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ   บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 15 ซึ่งมีหลักสูตร การพัฒนาได้แก่ หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2556  และหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2556


 
 แสดงความคิดเห็น
 เรื่อง  
 รายละเอียด  
 E-mail  

 
ตอบคำถาม
เรียน อ.วิทยา เอ็นดูราษฎร์ ขณะนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยพัฒนายังไม่ได้รับรายชื่อของท่าน จากหน่วยงานต้นสังกัดนะคะ กรุณาประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม 02-2445413 ขอบคุณค่ะ
by nanta77@yahoo.com
6/5/2013 10:10:56 AM

ตอบคำถาม
เรียนผู้เข้ารับการพัฒนา กรณีสอบถามข้อมูล กรุณาแจ้ง ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนะคะ ขอบคุณค่ะ
by nanta77@yahoo.com
6/5/2013 10:08:36 AM

ขอดูรายชื่อและรายละเอียดในการอบรมรุ่นนี้
นายวิทยา เอ็นดูราษฏร์
by aun-12341@hotmail.co.th
6/3/2013 6:26:56 PM

ตอบคำถาม
เรียน ดร.ไพสาร เนื่องจากทางหน่วยพัฒนาได้รับรายชื่อของท่านหลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว จึงไม่สามารถให้ท่านเข้ารับการพัฒนาในเดือน มิ.ย. ได้ แต่จะมีการจัดการพัฒนาอีกในวันที่ 17-20 ก.ค. 56 หากท่านประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาในเดือน ก.ค. ให้ติดต่อกลับมาที่ 02-2445413 หรือ 089-9386009 (ในวันและเวลาราชการ) ขอบคุณค่ะ
by nanta77@yahoo.com
6/3/2013 9:33:51 AM

ตอบคำถาม
เรียนผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนา หากต้องการตรวจสอบรายชื่อที่ทางเขตส่งให้หน่วยพัฒนา กรุณาแจ้ง ชื่อ-สกุล หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ขอบคุณค่ะ
by nanta77@yahoo.com
6/3/2013 9:29:24 AM

หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2556
สมัครกับทางหน่วยงานนานแล้ว แต่ไม่ทราบรายละเอียดคืบหน้าเลยค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ
by ratchadabhorn@hotmail.com
5/30/2013 7:07:07 PM

ไม่มีรายชื่อเข้าอบรม
ดร.ไพสาร บุญประกอบ จาก สพม.เขต 13 ได้ส่งใบสมัครไปแล้วในหลักสูตร 12-15 มิย.56แต่ไม่มีรายชื่อ จะไปเข้าอบรมได้หรือไม่ และได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้ว กรุณาตอบด่วน 0895672948
by paisan2504@yahoo.com
5/28/2013 9:26:28 AM

ขอเพิ่มชื่อ
ดิฉันนางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31ส่งชื่อเข้าอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเมื่อรอบเดือนพฤษภาคม56 แต่ สพม.31 ส่งไปวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อรอบเดือนพฤษภาคม56แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มชื่อในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล้ว แต่ตรวจสอบจากรายชื่อไม่มี ***ขอเพิ่มชื่อได้มั้ยค่ะ
by Suphaluk_jenny@hotmail.com
5/23/2013 10:37:19 PM
 

bottom banner

©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-244-5410-15 โทรสาร 02-668-9411