ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
ประชุมปรับปรุงหมวดการศึกษาทั่วไป รายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Lifestyle for Circular Economy)
 
กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Tool กับการทำงานยุคดิจิทัล
 
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

 
  
ไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ป้องกันอย่างไร
25 07 2562
 
กินอย่างไร คุมเบาหวานให้อยู่หมัด
30 มิถุนายน 2559
 
เล็บ บอกโรคอย่างไร ?
19 เมษายน 2559
 
รู้เท่าทัน !?! ไข้เลือดออกเดงกี(Dengue)
1 กุมภาพันธ์ 2559
 
เคล็ด (ไม่ลับ) ดูแลสุขภาพหน้าร้อน
15 เมษายน 2558
 
หยุดชีวิตติดโซเชียล !!
14 เมษายน 2558
 
4 เคล็ดลับลดไขมัน
27 มกราคม 2558
 
ถ้าท้องว่างไม่ควรกินอะไร ?
27 มกราคม 2558
 
วิธีดูทองคำแท้ ทองคำแท้ดูอย่างไร ?
13 ตุลาคม 2557
 
วิธีแก้ปัญหากลิ่นปาก (ปากเหม็น) ด้วยตนเอง
13 ตุลาคม 2557
 
12
 ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411